1. Mặt bằng tầng điển hình căn hộ hoàng anh thanh bình

Block A - C

Mặt bằng tầng điển hình Block A - C

- Block B

Mặt bằng tầng điển hình Block B

2. Các mẫu căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình

a. Block A - C

- Block A và Block C khu căn hộ Hoàng Anh THanh Bình có 2 loại diện tích là căn hộ 73.02m2 với 2 phòng ngủ và căn hộ 113.71m2 với 3 phòng ngủ.

- Căn hộ 73.02m2

căn hộ hoàng anh thanh bình 73m2

- Căn hộ 113.71m2

căn hộ hoàng anh thanh bình 113m2

b. Block B

- Block B căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình có nhiều loại diện tích hơn, diện tích sàn thấp nhất là 81.94m2 với 2 phòng ngủ và diện tích lớn nhất là căn hộ 149.86m2 với 3 phòng ngủ.

- Căn hộ 81.94m2

căn hộ hoàng anh thanh bình 81m2

- Căn hộ 92.28m2

căn hộ hoàng anh thanh bình 92m2

- Căn hộ 114.11m2

căn hộ hoàng anh thanh bình 114m2 giá gốc

- Căn hộ 117.3m2

căn hộ hoàng anh thanh bình 117m2

- Căn hộ 128.13m2

căn hộ hoàng anh thanh bình 128m2

- Căn hộ 149.86m2

căn hộ hoàng anh thanh bình 149m2

- Liên hệ tham quan nhà mẫu - Mr.Ngọc 0909.086.319

- Nhà mẫu Hoàng Anh Thanh Bình - đường D4 khu him lam quận 7